Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Natuurlijk bouwen aan natuur.
Wij gaan grondig te werk
Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Eigen transport
Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

Cultuurtechnische werken

Wij zijn op vele cultuurtechnische terreinen actief.
Zoals o.a.:
- (bermen) maaien
- klepelen
- drainreinigen
- onderhoud watergangen
- onderhoud plantsoenen en natuurterreinen

Schelpenpaden

Het aanleggen van schelpenpaden doen wij met behulp van een speciale schelpendoseerinrichting.
Deze machine zorgt ervoor dat de schelpen op een zodanige manier worden aangebracht dat de laag overal even dik is en tegelijk vlak.
Zo kan vlot worden gewerkt en is de op gebrachte dikte overal naar wens, hetgeen een hoge kwaliteit garandeerd en kosten besparend werkt.

Land egalisatie

Ons bedrijf heeft ruim 35 jaar ervaring in het egaliseren van grasland.
Bij het egaliseren van dit land is een goede afwatering en het behoud van de vruchtbare bovenlaag van groot belang.
Hoogtemetingen verrichten wij met onze eigen GPS meetapparatuur.