Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Wij gaan grondig te werk
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

Grondwerk

Van der Meer bv heeft al meer dan 35 jaar ervaring in alle voorkomende werkzaamheden van het grondverzet.

Wij zijn ervaren in het aannemen en uitvoeren van projecten in de grond- weg- en waterbouw.
De meeste van onze machines zijn uitgerust met 3D GPS machinebesturing om nauwkeurig en efficiënt te kunnen werken.

Projecten die wij uitvoeren zijn onder andere:
- Dijkverzwaring
- Kadeverbeteringen
- Watergangen onderhoud
- Aanleg havens
- Beschoeiingen
- Sportvelden en ijsbanen
- Baggeren en aanleg baggerdepots
- Bouwrijp maken
- Riolering werkzaamheden
- Egaliseren van grasland en andere terreinen
- Industrieplaten leggen mbv egalisatiebak en vacuümunit
- Grondtransport en leveranties
- Bestratingen