Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Wij gaan grondig te werk
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

De natuurbouwers van Van der Meer bv

Bouwen aan natuur is meer dan alleen grond verplaatsen, het vergt expertise en passie.
Van der Meer bv heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van natuur en heeft een jarenlange ervaring in het werken aan grote en kleine natuurprojecten in het hele land.

Opdrachtgevers zijn o.a.:
- Provincies
- Waterschappen
- Staatbosbeheer
- Vereniging Natuurmonumenten
- It Fryske Gea
- Gemeenten
- Stichting Noord Hollands Landschap

Het vertalen van de wensen van ecologen en biologen in waterpartijen, poelen, natuurvriendelijke oevers e.d. vereist een speciaal soort vakmanschap.
Medewerkers met oog voor juist die elementen die de natuur zo waardevol maken. Meedenkers derhalve, machinisten ook die aan een half woord genoeg hebben, die weten hoe de natuur straks zijn gang kan gaan.

Parkmanagement

Naast het grondwerk verzorgt Van der Meer bv ook een totaal natuurconcept. Vanaf ontwikkeling tot aan het beheer. Parkmanagement voor natuurgebieden, een totaalplan voor het onderhouden en beheren van waardevolle terreinen.